Orkest te huur

Het Utrechtsch Studenten Concert kan, als orkest of in deelbezetting, worden ingeschakeld voor het begeleiden van koren en het meewerken aan operette- of theaterproducties. Ook voor festiviteiten en bijeenkomsten is het USConcert inzetbaar, als volledige bezetting of als kamermuziekensemble. Voor meer informatie kunt u een mailen naar voorzitter@usconcert.nl.

Zo heeft het USConcert in de afgelopen jaren onder andere op het Alba Rosa Viëtor festival gestaan, het eindexamen van pianist Christian Sanders begeleid en samen met het Utrechts Opera Koor diverse opera's uitgevoerd. Ook was het orkest bij de opening van SAIL Amsterdam, bij het nieuwjaarsfeest van de Gemeente Utrecht en bij het 125-jarig lustrum van Arcadis. Bij ons programma verleden ziet u welke projecten het orkest nog meer samen heeft uitgevoerd. Denkt u dat u een project heeft waarvoor het USConcert geschikt is? Vraagt u dan gerust informatie bij onze voorzitter.