Utrechtsch Studenten Concert

Stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert

Het Utrechtsch Studenten Concert is een orkest met rijke historie. Het USConcert is niet alleen het oudste symfonieorkest van Nederland, maar staat ook garant voor een uitdagende programmering en het geven van concerten in de mooiste zalen van het land. Tevens wordt de vereniging gekenschetst door het enthousiasme van haar leden en het speelplezier waarmee naast hun studie kwalitatief hoogstaande uitvoeringen worden verzorgd.

De Stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert is in het leven geroepen om de betrokkenheid tussen het orkest en haar vrienden en oud-leden te versterken, bijvoorbeeld door middel van het versturen van concertuitnodigingen, het verstrekken van vrijkaarten en het organiseren van een reünistenorkest. Ook probeert de stichting het orkest een financiële ondersteuning te kunnen bieden.

Om in de toekomst bijzondere projecten te kunnen blijven realiseren, zoals grote operaproducties tijdens lustra, de jaarlijkse buitenlandse tournee, het werken met inspirerende solisten, het verstrekken van opdrachtcomposities en het aanschaffen van instrumentarium, heeft het orkest een gezonde financiële basis nodig. Hier kunt u als vriend aan bijdragen.

Opzet en doel

De stichting Vrienden van het Utrechtsch Studenten Concert is in november 2006 opgericht om leden die het orkest verlaten betrokken te houden en nieuwe vrienden, zoals concertbezoekers, donateurs en familie van orkestleden, bij het orkest te betrekken.
De Stichting Vrienden heeft zich daarom de volgende zaken ten doel gesteld:

1. Tweemaal per vijf jaar wordt er een orkestproject georganiseerd. Dit orkest is met name voor reünisten van het USConcert. De dirigent en eventuele solist(en) zijn eveneens mensen met een binding met het USConcert.
2. Op de dag van het concert van het reünistenorkest proberen we in de toekomst een vriendendag te organiseren, waarop iedereen de herinneringen uit zijn studententijd bij het USConcert weer kan ophalen en weer kennis kan maken met de stad en de Universiteit Utrecht.
3. De concerten van het USConcert worden opgeluisterd met een inleiding. De concertinleidingen worden verzorgd door iemand die een achtergrond kan verschaffen bij het te beluisteren concert en door een oud-orkestlid, die iets vertelt over het musiceren in een studentenorkest en het leven na het USConcert.
4. Het uitbrengen van nieuwsbrieven voor oud-leden en vrienden van het orkest. In een nieuwsbrief komen projecten van het USConcert, verhalen uit de oude doos en alles wat er verder buiten de muziek om leefde en leeft aan de orde.
5. Het genereren van een groter publiek voor de concerten van het USConcert en het bieden van financiële steun aan het orkest.

Alle leden van het USConcert krijgen na het verlaten van het orkest twee jaar € 15,- korting per jaar op ieder vriendenbedrag. Op deze manier willen we iedereen de kans bieden om kennis te maken met onze activiteiten, stimuleren om lid te worden en betrokken te blijven bij het orkest.

Zie voor meer informatie over het worden van vriend van het Utrechtsch Studenten Concert de website, of neem contact op met de Stichting Vrienden via usconcertvrienden@gmail.com.

Bestuur Stichting Vrienden van het USConcert

Roel Vos - Voorzitter
Jojanneke van de Weetering - Vice-voorzitter
Casper van der Wel - Penningmeester
Rianne Vink - Secretaris
Claudia Lotti - Lid
Daniël Moolenburgh - Lid
Dolfine Kosters - Lid

Sponsoren van het Utrechtsch Studenten Concert

Logo Rabobank


Logo Audiozaal

Logo Ufonds

Logo Ufonds

Nieuwsbrief

Word vriend

Ga naar de website van Stichting Vrienden van het USConcert

Inloggen voor het ledengedeelte

Volg ons

Facebook Follow USConcert on Twitter